21.12.2022

Vekil İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Sınavı

İlimiz genelinde İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım olarak görev yapan personelden yurtdışı görevi, askerlik, aylıksız izin, görevden uzaklaştırma (açığa alınma), uzun süreli istirahat raporu, v.b. geçici olarak görevlerinden ayrılanların yerine, 657 sayılı D.M.K.'nun 86. maddesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11/2 maddesi uyarınca açıktan vekâleten atamaya esas olmak üzere aşağıda belirtilen şekilde mülakat yapılacaktır.

 

A- BAŞVURU ŞARTLARI

1.         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "ortak nitelik" şartını taşımak,

2.         Vekil İmam-Hatiplik için en az imam-Hatip Lisesi mezunu Müezzin-Kayyımlık için Lise mezunu ve Hafız veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

3.         Tahsiline göre en son yapılan 2022 KPSS, DHBT'ye girmiş olması, 2022 KPSSP122-KPSSP123-KPSSP124 puan türlerinden en az 60 puan almış olmak,

4.         Askerlik ve Sağlık açısından Vekil imam-Hatiplik veya Müezzin-Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

5.         Sınav bir sonraki sınava kadar geçerli olacaktır ve başarılı olmak için en az 70 puan almak gereklidir.

6.        Halen vekil olarak görev yapanlar sınava girebilecekler ancak görev sürelerini tamamladıktan sonra sıralamaya alınacak ve atamaları yapılacaktır.

7.         Görevlendirildiği yerde 3 aydan az görev yapıp kendi isteği dışında görevden ayrılmak zorunda kalanlar sınavda aldığı puan üzerinden tekrar sıralamaya tabi tutulacak ve yeniden ataması yapılabilecektir.

8.         Görev süresini tamamlamadan kendi istekleri ile ayrılanların atamaları yapılmayacaktır.

 

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.         İş Talep Formu (Resimli) (İl Müftülüğünden temin edilecek.)

2.         E-Devlet Üzerinden alınacak Sabıka Kaydı Belgesi (Resmi Kurum İçin)

Ayrıca Sınavı Kazanıp Atanmak Üzere Sırası Gelen Adaylardan;

3.         T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi fotokopisi,

4.         2022 yılı (DHBT KPSS) sonuç belgesi,

5.         Diploma ve Hafızlık Belgesinin Aslı (Hafız olduğunu beyan edenler için) veya noter tasdikli örneği,

6.         2 adet vesikalık fotoğraf alınacaktır.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunacakların 23 Aralık 2022 - 06 Ocak 2023 tarihleri arasında, başvuru için gerekli belgelerle birlikte Rize İl Müftülüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde İlimiz Müftülüğüne ulaşmayan müracaatlar ile 06 Ocak 2023 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

D-SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınav Yeri ve Tarihi başvuru durumuna göre planlanıp daha sonradan Rize İl Müftülüğü Web adresinden (https://rize.diyanet.gov.tr) ilan edilecektir.

 

E-MÜLAKAT SONUÇLARININ DUYURULMASI:

1-         Mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2-         Mülakat sonuçları Müftülüğümüzün Web adresinde (https://rize.diyanet.gov.tr)  yayımlanacaktır.

3-         Adaylara ayrıca tebligat yapılmayıp bu yayım tebligat yerine geçecektir.