02.03.2016

Müftülüğümüz

 
Müftülüğümüz, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’la kendisine verilen “İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” görevlerini Başkanlık adına İlimizde yürütmektedir. Müftülüğümüzce yürütülen bu hizmet ve faaliyetler: başta irşat hizmetleri olmak üzere eğitim hizmetleri, hac ve umre hizmetleri, yayın hizmetleri, denetim hizmetleri, yatırım hizmetleri vb. hizmet ve faaliyetlerdir.

İrşat hizmetleri, cami içi irşat hizmetleri olarak imamet (beş vakit namaz, cuma ve bayram namazları), hitabet (cuma ve bayram hutbeleri) vaaz ve müezzinlik (ezan, ikamet) hizmetleridir. Bu hizmetler 3 erkek ve 3 bayan olmak üzere toplam 6 vaiz,  250 İmam-Hatip ve 50 Müezzin-Kayyımla 259 camide sunulmaktadır. Cami dışı irşat hizmetleri ise konferanslar, paneller, TV sohbetleri vb. yollarla yetkili görevlilerce müftülüğümüz tarafından hazırlanan program çerçevesinde halkımıza sunulmaktadır.

Eğitim konusuna gelince, bu hizmette amaç önce topluma din hizmeti sunacak elemanların eğitimi, sonra da bu eğitilmiş insanlar marifetiyle toplumu din konusunda eğitmektir. Bunun sağlanması için gerek Başkanlığımızca çeşitli illerde bulunan eğitim merkezlerinde, gerekse müftülüğümüzce açılan kurs ve seminerlerde personelimiz hizmet içi eğitime tabi tutulmaktadır. Eğitim hizmeti içerisinde Kur’an Öğretim ve eğitimi çok önemli yer tutmaktadır. 38 adet Kur’an kursumuzda toplam 126 öğretici ile Kur’an eğitim ve öğretimi devam etmektedir.  Ayrıca yaz aylarında 2 ay süreyle bütün Cami ve Kur’an kurslarında yaz kursları düzenlenmekte ve binlerce çocuğumuz bu hizmeti almaktadır. Bu hizmetin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan iaşe ve ibate işlerinde müftülüğümüze maddi katkıda bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şubesine, diğer Cami ve Kur’an kursu dernek ve vakıflarına ve tüm hayırsever Rizelilere teşekkür ederiz. Yine camilerimizde isteyen yetişkinler için cami dersleri de yürütülmektedir.

Hac ve Umre hizmetlerini  ise buna turistik bir seyahat değil bir ibadet inancıyla yaklaşan Başkanlığımız ve İl Müftülüğümüz, A Grubu Seyahat acenteleriyle birlikte ciddiyet ve disiplin içerisinde yürütmektedir. Hacılarımızın yaptıkları bu zor ve mükemmel ibadeti bilinçli olarak yapabilmeleri için seminerlere büyük önem verilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığımız, görevi olan “İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları konusunda toplumu aydınlatma” aracı olarak yayın faaliyetine çok önem vermektedir. Sesli, görüntülü ve yazılı yayınlar yapmaktadır. CD, kaset, kitap, dergi, çocuk dergisi, ilmi dergi gibi birçok yayın unsuru müftülük binamızın önünde bulunan "Diyanet Yayınları Satış Yerinde" halkımızın istifadesine sunulmaktadır. Bilhassa ilköğretim çağındaki çocuklarımızın mutlaka Diyanet Çocuk Dergisini okumalarının gerektiğine inanmaktayız.  Personelimizin ve halkımızın Başkanlık ve Müftülük hizmet ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla www.rizemuftulugu.gov.tr  adıyla yayın yapan bu  resmi  web sitemiz Ekim 2007  tarihinden bu yana hizmet vermekte, Nisan 2016 tarihinden itibaren de http://rize.diyanet.gov.tr adıyla yayın hayatına devam etmektedir.

Sayılan bu hizmet ve faaliyetler gerek Diyanet İşleri Başkanlığınca ve gerekse Müftülüğümüzce denetlenmekte, noksan kalan, aksayan yönler tespit edilerek giderilmekte ve daha etkili ve verimli hizmet için rehberlik yapılmaktadır.

Müftülüğümüz yatırımcı bir kuruluş değildir. Din hizmeti sunmak için kullanılan bütün bina ve araç-gereçler hayırsever halkımızın kurduğu dernek ve vakıflar ile Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şubesi’nce temin edilmektedir. Müftülük hizmet binaları, cami ve mescitler, Kur’an kursları bu gönüllü kuruluşlar tarafından yapılmakta ve yaşatılmaktadır.

Bu meyanda  Rize’mizin ve belki de ülkemizin en güzel ve en gelişmiş İhtisas Merkezi (Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi) inşaatı tamamlanıp hizmete girmiş, ilim ve irfan sahasında medar-ı iftiharımız olmuştur. Başkanlığını İlahiyat Fakültesi eski Dekanımız Prof. Dr. Kemal SANDIKÇI’nın yaptığı dernek ve Diyanet Vakfı Rize Şubesi marifetiyle yürütülen çalışmaların sonucunu halkımızın ve görevlilerimizin yerinde görmesini tavsiye etmekteyiz. Değerli din alimimiz Müftü Yusuf KARALİ’nin adını taşıyan bu güzide eser 2009 yılı Haziran ayında hizmete başlamış, 18.12.2009 Cuma günü Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Sayın Devlet Bakanımız Faruk ÇELİK, Sayın Başkanımız Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU, 81 İl Müftüsü ve yoğun bir katılımla resmen açılmıştır. Eğitim Merkezimiz 5,600 m2 alan üzerine kurulu olup 10,400 m2 kapalı alana sahiptir.

Müftülüğümüz yukarıda sıralanan bütün bu hizmetleri 1 İl Müftüsü, 3 Müftü Yardımcısı, 3 Şube Müdürü, 6 Vaiz, 1 Eğitim Uzmanı, 5 Din Hizmetleri Uzmanı, 3 Şef, 16 Memur, 5 Hizmetli ve 3 Şoförden oluşan idari kadro ile  yürütmektedir. Toplam 470 kadrolu personelin sevk ve idaresi ile faaliyetlerin planlanması otogar karşısındaki mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait 3 kat idari kısım, 3 kat da personel lojmanı olan ve 19.06.2001 tarihinde tamamlanarak hizmete açılan binada yapılmaktadır. Müftülüğün, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait 2 binek otosu ve 2 minibüsü bulunmaktadır. Eski Müftülük binası ise yapılan tadilatla çok amaçlı hizmet binası şekline getirilerek içerisinde bir yurt, bir cami ve müştemilatı, 250 kişilik konferans salonu ve TDV Şubesi olarak hizmet vermekte iken 2021 yılında kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılmıştır. Bu alanda TOKİ tarafından bir cami yapılması planlanmaktadır.