07.07.2022

15 Temmuz Dua Metni

DUA METNİ

İlahi Ya Rabbi! Rahmetine, merhametine ve mağfiretine sığınarak huzurunda bir araya geldik. El açtık divanına durduk. Dualarımızı kabul eyle. Dergâhından bizleri boş çevirme Allah’ım!

Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah’ım! Sa’yimizi meşkûr, günahlarımızı mağfur, amellerimizi makbul, dualarımızı kabul eyle Allah’ım!

Hatemü’l-enbiya, Habib-i Huda Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’e salat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle Allah’ım!

Ya Rabbi! Hainlerin tuzaklarını bozan Sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek, istiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eden Sensin. Ya Rabbi! Vatanını canından aziz bilen, her türlü hayâsızca akına dur diyen Milletimize nusretinle yardım eyle. Ayaklarımızı sırât-ı müstakiminde sabit kıl Allah’ım!  

Ya Rabbi! Okunan hatm-i şerifleri dergâh-ı izzetinde kabul eyle! Hâsıl olan sevabı Peygamber Efendimize, âline ve ashabına hediye ediyoruz, vasıl eyle Allah’ım!

Bedir’den Malazgirt’e, Çanakkale’den İstiklal Harbine, 15 Temmuz’dan bu güne din ü devlet mülk ü millet rızaenlillah uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin, rahmet-i Rahman’a kavuşan kahraman gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz, ulaştır Allah’ım! Hayatta olan gazilerimize sağlık sıhhat ve huzur ihsan eyle!

Bu hatimleri okuyan, yapılan duaya âmin diyen kardeşlerimizin geçmişlerine hediye ediyoruz, vasıl eyle Allah’ım!

Ya Rabbi! Vatanımızı ve milletimizi her türlü bela ve musibetten, fitne ve fesattan, yeryüzü ve gökyüzü afetlerinden muhafaza eyle!

Asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapan, Senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan aziz milletimizi düşmanlarına karşı mahcup etme! Birliğimizi ve dirliğimizi daim eyle Allah’ım!

Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru için mücadele eden şanlı ordumuza ve kahraman güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah’ım!

Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, kimsesiz, çaresiz, bırakma Allah’ım!

Ya Rabbi! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi, ana babamızı ve tüm inanları cehennem azabından koru!  Âmin! Ve selamün ale’l-murselin, ve’l-hamdü lillahi rabbi’l-âlemin…