22.04.2022

Cenaze Hizmetlerinde Uyulması Gereken Esaslar

İslam inancında ölüm, dünya hayatının sonu olmakla beraber ebedî bir hayatın başlangıcıdır. Müslüman kardeşini ebedi hayatına uğurlarken diğer Müslümanlara düşen bazı sorumluluklar vardır. Vefat eden bir Müslümanı yıkamak, kefenlemek, onun için namaz kılıp dua etmek ve onu defnetmek de bu sorumluluklardandır.

Cenaze hizmetlerinin ifasında uyulması gereken birtakım esasların Başkanlığımızca hatırlatılmasının lüzumu hasıl olmuştur.

Bu itibarla;

1.         Cenaze hizmetleri, İlgi'de kayıtlı Genelge'nin 39'uncu maddesi ve Ek'te yer alan kılavuz kitap çerçevesinde yürütülecektir.

2.         Defin esnasında kabre toprak atılırken nezaket kurallarına ve cenaze adabına uygun davranılacaktır.

3.         Defin esnasında kıraat ve duanın iklim ve mahallin şartları gözetilerek kısa tutulmasına, Kur'an tilavetinde fahiş hataları bulunan kimselere Kur'an okutulmamasına dikkat edilecektir.

4.         Defin esnasında ve Kur'an okunurken konuşmak, gürültü çıkarmak gibi ibadetin huzur ve huşuunu bozacak ve cenaze adabına yakışmayacak tutum ve davranışların dinen uygun olmadığı hususu vatandaşlarımıza anlatılacaktır.

5.         Cenaze törenlerinde vakar ve sükûnete zarar verecek davranışlarda bulunmak, bağırıp çağırmak, yüksek  sesle  ağlamak,  feryat  etmek,  alkışlamak,  slogan  atmak,  ıslık  çalmak,  zılgıt  çekmek, tezahürat  yapmak  gibi dinen  uygun  olmayan davranışlardan  kaçınılması ve  cenazeye  saygı gösterilmesi hususları vatandaşlarımıza hatırlatılacaktır.

6.         Cenaze hizmetlerinin zikredilen bu esaslar doğrultusunda icra edilmesi için belediyelerle irtibata geçilip gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak ve bu hususta belediyelere rehberlik edilecektir.