T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Rize Müftülüğü

14.09.2021

“Ahilik ve Helal Bilinci” konulu resim ve kısa film yarışması

Temelde Kur'an'a ve Hz. Peygamber (s.a.s)'in sünnetine dayalı prensipleriyle Anadolu'nun vatanlaşmasında, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynayan Ahîlik teşkilatının; üstün ahlâkî değerlerinin toplum nezdinde özümsenmesi Ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf/sanatkâr zümresinin piri, İslâm âlimi, tabip ve mutasavvıf Ahi Evrân-ı Velî'nin anılması amacıyla Başkanlığımızca ülke sathında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde “Ahilik ve Helal Bilinci” konulu Ortaokul öğrencileri arası resim, Lise öğrencileri arası kısa film yarışması düzenlenmiştir. Birinciler 500 TL, İkinciler 300 TL, Üçüncüler 200 TL ile ödüllendirilecek yarışmanın son müracaat tarihi 4 Ekim 2021 Pazartesi günüdür. Müracaatlar İl ve İlçe Müftülüklerinde yapılmaktadır.

Yarışma afişi ve şartname aşağıdadır.