24.02.2020

Üç Aylar ve Regaip Kandili Mesajı

Yüce Rabbimizin sayısız lütuf ve ihsanı ile ömrümüze bereket, ruhumuza sükûnet katan üç ayların kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Yüce Rabbimizin izni ile 25 Şubat Salı günü Recep ayına kavuşmuş olacak, 27 Şubat Perşembe gününü 28 Şubat Cuma’ya bağlayan gece ise Regaib gecesini idrak edeceğiz.

Bizleri bu manevi günlere ulaştıran Cenâb-ı Allah’a hamd-ü senalar, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Resûl-i Ekrem’e salat ve selam olsun.

Üç aylar, her yıl heyecanla gelişini beklediğimiz, ilahi rahmet ve mağfiretin varlık âlemini kuşattığı, müminlerin topluca ibadete yöneldiği nadide zamanlardır.

Rabbimizin kulları için açtığı sonsuz lütuf kapılarının ilki Recep ayıdır. Recep ayından sonra, ruhen ve bedenen Ramazan’a hazırlandığımız Şaban ayı karşılar bizi. Üç ayların sonuncusu, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı şeriftir.

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde; “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır” buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

“Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: "Allahım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır."

Recep ayında, iki mübarek gece gönül hanemize misafir olur. Bunlardan biri ‘bütün istek ve arzularımızı Allah’ın rızasına bağlamaya çalışma’ anlamına gelen Regaib gecesi, diğeri ise Sevgili Peygamberimizin ümmetine emaneti olan Mescid-i Aksa ile bütünleşen Miraç gecesidir. Şaban ayında; ‘af, merhamet ve mağfiret’ vesilesi olarak kabul edilen mübarek Berat gecesi bizi beklerken Ramazan ayında da ‘meleklerin yeryüzünü kuşattığı, bin aydan daha hayırlı olan bir esenlik ve selam gecesi’ olan Kadir gecesiyle müşerref olacağız.

İçerisinde böylesine anlamlı geceler barındıran mübarek üç aylar, günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimidir. Nefsi muhasebemizi yeniden yapmamıza vesile olan mübarek üç aylar ve kandiller, dünyevi meşguliyetlerimizden sıyrılıp, yaratılış gayemizi düşünmemiz, Allah’a yönelmemiz, hayatımıza çeki düzen vermemiz açısından büyük bir fırsattır.

Bu vesileyle mübarek üç ayların ve Regaib gecesinin milletimize ve ümmet-i Muhammed’e hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenâb-ı Hak, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kılsın ve bizi Ramazan’a kavuştursun.

Üç aylarımız ve Regaip kandilimiz mübarek olsun.

Naci ÇAKMAKÇI
İl Müftü Vekili