T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Rize Müftülüğü

02.10.2019

Kur’an Bize Yeter Söylemi

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Rize’de, son zamanların tartışmalı konularından biri olan “Kur’an Bize Yeter Söylemi” konulu konferans verildi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, konuşmacı olarak katıldığı programda ‘Kur’an bize yeter söylemi’ ve ‘hadis inkarcılığı’ konulu konferans verdi.

Yıldırım konuşmasında, hadis ve sünnet konusunun İslami ilimler içerisinde en tartışmalı alan olduğunu ve böyle bir problemin varlığını kabul etmek gerektiğini söyledi. Bu probleme göz yummanın problemi ortadan kaldırmayacağını söyleyen Yıldırım, “Problemlerle yüzleşerek yaşamayı öğrenmemiz ve bu bilinci geliştirmemiz gerekir” dedi.

Prof. Dr. Enbiya Yıldırım konuşmasına şu şekilde devam etti:

Hadis etrafında dönen tartışmalar; hadislerin varlığı, Peygamber efendimize aidiyeti ve sahih olarak kabul edilen hadislerin anlaşılması noktasında cereyan etmektedir. Bu tartışmalar, fıkıh ilminin, kelam ilminin ortaya çıkmasında son derece etkili olmuştur. Bu tartışmalar ülkemizde de özellikle son on yıldır zirve yapmış durumdadır.

Hadislerin aleyhinde ülkemizde çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle internet üzerinden yayınlanan isimsiz kitaplar bu amaca hizmet etmektedir.

Arapça yazılı her kitapta görülen bilgiyi hakikat zanneden insanlar, bunu halka sunuyorlar. Şimdilerde sorgulayan bir nesille karşı karşıyayız. Herhangi bir kitaptan gösterilen kaynak, insanlar için tatmin edici olmuyor. İnsanlar bunu sorguluyor. Arapça yazılı kitaplarda her şeyi hakikat olarak sunan insanlar, bunu iyi niyetle yapmalarına rağmen hadislerin aleyhinde çalışanların değirmenine su taşıyorlar.

Tarihsel süreçlerde tartışılan konular hep aynı olmuştur; kabir azabı, şefaat konusu, namaz vakitlerinin sayısı… Şimdi şunu sormak gerekir; bir şey değişti mi? Hayır, hiçbir şey değişmedi. Peygamber efendimizin vefatından sonra başlayan tartışma konuları değişmemiştir, hep aynı olmuştur. Bizim yapmamız gereken sınırlı sayıdaki bu problemlerle yaşamayı öğrenmektir.

25.000 Hadis içerisinde ihtilaflı olan hadis sayısı 250’dir. Bu tartışmalı olan hadis sayısı, genelin içerisinde ufak bir alanı oluşturmaktadır. Bizim yaptığımız en büyük yanlış, bu küçük alandaki tartışmaları, bütün hadis mecmuasının önüne geçirecek şekilde tartışıyor, gündem yapıyoruz.

İslam, tarihin hiçbir döneminde Peygamberi öteleyerek, dışlayarak muzaffer olmamıştır. Peygamberimizin vefatından 18 yıl sonra bu Müslümanlar Peygamberden öğrenmiş oldukları islam sayesinde nice fetihlere imza attılar, dedi.

Yıldırım sözlerini, ‘Kur’an ve Sünnet etrafında tekrar kardeş olmayı, Peygamber sevgisini gönüllerimize yerleştirmeyi Rabbim hepimize ihsan eylesin’ duasıyla tamamladı.

VİDEO