24.01.2019

Münhal Kadro İlanı

İlimiz ve İlçe Müftülüklerinde aşağıda unvanı, sınıfı, sayısı ve yeri yazılı olan münhal kadrolara yazılı, uygulamalı ve sözlü yarışma sınavıyla naklen atama yapılacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1- Halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında çalışıyor olmak,

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun değişik 48/A ve B maddelerinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

3-        Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliklerinde belirtilen ilgili maddelerindeki şartları taşımak,

4-        Asaleti tasdik edilmiş olmak,

5-        Bulunduğu görev mahallinde naklen atanabilecek süre kadar çalışmış olmak

6-        V.H.K. İşletmeni Kadrosu için;

a)         En az İmam-Hatip Lisesi veya dengi okul mezunu olmak,

b)         Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili kurumlardan onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

 

BAŞVURU VE SINAV:

1-        Münhal kadrolar için sınava katılmak isteyenler; Hizmet Cetveli, Fotoğraflı İş Talep Formu ve Bilgisayar Sertifikasının aslı veya onaylı sureti ile birlikte en geç 07/02/2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar İL MÜFTÜLÜĞÜNE şahsen başvuracaklardır. (Müracaat süresi içerisinde aslı İlimiz Müftülüğüne ulaştırılması şartı ile posta ile yapılan müracaatlarda kabul edilecek olup, postadaki yaşanacak gecikmelerden Müftülüğümüz sorumlu değildir.)

2-        Sınav 11/02/2019 günü saat 09.00'da İL MÜFTÜLÜĞÜNDE başlayacak olup, sınava katılmak için başvuruda bulunanlar sınavın yapılacağı yerde belirtilen saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınavın söz konusu tarihte bitmemesi halinde ise bitinceye kadar müteakip günlerde sınava devam edilecektir.

3-        Adaylar en fazla bir (1) tercihte bulunabilecektir.

4-        Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

S.No

UNVANI

SINIFI

İL İLÇE

ADEDİ

BULUNDUĞU YER

1

V.H.K.İşletmeni

G.i.H

MERKEZ

2

İL MÜFTÜLÜĞÜ

2

V.H.K.İşletmeni

G.i.H

ÇAYELİ

2

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

3

V.H.K.İşletmeni

G.İ.H

ARDEŞEN

1

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

4

V.H.K.İşletmeni

G.İ.H

HEMŞİN

1

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ