20.01.2020

Yusuf Hilmi TOLUN

22.10.1938 / 10.03.1951

1887 yılında Rize Çayeli Kaptanpaşa Babık Köyü’nde doğdu. Köyünde dinî bilgiler okudu. İstanbul Fatih İlçesi’nde Sahn Mektebi’ni bitirdi. Kelam, Fıkıh ve Tefsir derslerini vererek Süleymaniye Medresesi’nden mezun oldu ve dersiam payesi aldı. 1912 yılında Kudat Medresesi’ne girerek 2 yıl tahsil gördü. Yedek subay olarak I. Cihan Harbi’ne katıldı ve gazi oldu. Harpten sonra tahsiline devam ederek 1920 yılında Kudat diploması aldı.

Kars Çıldır ilçesi Sulh Hakimliği’ne tayin edilmesine rağmen görevi kabul etmedi. 22.10.1938-10.03.1951 tarihleri arasında Rize İl Müftülüğü görevini yürüttü.