13.06.2024

2024-2025 Umre Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı

Umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirilebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli görev ve sorumluluk düşmektedir.

Bu itibarla; umrecilere hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Geçmiş yılların umre organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak umre organizasyonunda 2024-2025 çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personel ile ilgili hususlar aşağıda (2024-2025 Umre Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı) PDF dosyasında belirtilmiştir.