11.11.2021

Talim ve Tashih-i Huruf Kursu Sınav Duyurusu

Başkanlığımızca, sürdürülen çalışmalar kapsamında, imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi (Hafızlık eğitimindeki Kur'an Kursu öğreticileri hariç), unvanlarında görev yapanların talim, tecvit, tashih-i hurûf ve mehâric-i hurûfla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun bir şekilde okumalarını sağlamak amacıyla 3 ay / 12 hafta süreli "Talim ve Tashih-i Hurûf Hizmet İçi Eğitim" kursu düzenlenmesi planlanmıştır.

A.        KURSİYER SEÇİMİNDE ARANAN ŞARTLAR:

1. İl/İlçe merkezlerinde imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi (Hafızlık eğitimindeki Kur'an Kursu öğreticileri hariç), unvanlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak fiilen çalışıyor olmak,

2. Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak, 4/B sözleşmeli statüde çalışanlar için ise, 4/B Sözleşmeli Personel Mesleğe Hazırlık Eğitimini almış olmak,

3. Kursu başarı ile bitirmesi halinde Hüsn-i Tilavet ve Aşere kurslarını okuyabilecek kabiliyeti haiz olmak,

4. Kurs süresince yurt dışı, askerlik vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,

5. Uzun süreli hizmet içi eğitim kursiyeri olmamak,

6. Aşere takrib ve Tashih-i huruf mezunu olmamak.

7.15.11.2021 – 03.12.2020 tarihleri arasında bağlı bulunduğu müftülüğe dilekçeyle başvuruda bulunmak.

B.        SINAV ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1.         Mülakat usulüyle adayın Kur'an-ı Kerim'i yüzüne ve ezbere okuma becerisi, ilmihal bilgisi ve dini mûsikî kabiliyeti ölçülecek, 70 ve üzeri puan değerlendirmesine göre başarı sırasını belirlenecektir.

2.         Sınav Rize İl Müftülüğünde 15 Aralık 2021 günü saat 09:00’da başlayacak, bitmemesi halinde müteakip günlerde devam edecektir.

C.        KURSUN BAŞLAMASI:

Seçimi yapılan personel için kurs, ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın Rize İl-İlçe 03 Ocak 2022 tarihinde başlayacaktır.

D.        DİĞER HUSUSLAR:

Talim ve Tashih-i Huruf kursunun ilk bir buçuk aylık dönemi sonunda ara sınav yapılacak, bu sınavda başarısız olanların kursla ilişkileri kesilecektir.

İlanen duyurulur. 08/11/2021