01.07.2021

Vekil İmam-Hatiplik ve Vekil Müezzin Kayyımlık Sınav Tarihleri

İlimiz genelinde geçici olarak görevlerinden ayrılanların yerine, 657 sayılı D.M.K.'nun 86. maddesi ve Diyanet
İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11/2 maddesi uyarınca açıktan vekâleten atamaya esas olmak üzere mülakat yapılacağı 04/06/2021 tarihli sayılı yazı ile duyurulmuş olup COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbiler de göz önünde bulundurularak sınavla ilgili gerekli hazırlıklar yapılmış ve sınav duyuru metni ile sınav tarihlerini belirtir liste aşağıdadır.