T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Rize Müftülüğü

06.08.2020

Tashih-i Huruf Kursu Sınav Duyurusu

Başkanlığımızca, özellikle Kur’an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla, ilimizde görevli erkek personel arasından mülakat yoluyla seçilecek 6 (altı) kursiyer için, Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezinde 24 hafta süreli "Tashih-i Huruf Kursu" düzenlenmesi planlanmıştır.

 

A.      TASHİH-İ HURUF KURSUNA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR:

1.      Erkek Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında kadrolu/sözleşmeli olarak fiilen çalışıyor olmak (Hafızlık tercih sebebidir.)

2.      Başkanlık teşkilatında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru veya 4'üncü maddesinin (B) bendi statüsünde sözleşmeli olarak çalışıyor olmak,

3.      Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 01 Ekim 2020 tarihine kadar kaldırılacak olmak,

4.      4/B sözleşmeli statüde çalışmaya 01 Ekim 2019 ve önceki tarihlerde başlamış olmak,

5.      01 Ekim 2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle askerlikle ilişkisi bulunmamak,

6.      Dini Mûsikî kabiliyeti olmak,

7.      Kurs süresince yurtdışı, umre vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,

8.      Daha önce aynı kursa katılmamış olmak,

9.      05.08.2020 – 21.08.2020 tarihleri arasında bağlı bulunduğu müftülüğe dilekçeyle başvuruda bulunmak.

 

B.      SINAV ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1.      Mülakat usulüyle adayın Kur'an-ı Kerim'i yüzüne ve ezbere okuma becerisi, ilmihal bilgisi ve dini mûsikî kabiliyeti ölçülecek, 70 ve üzeri puan değerlendirmesine göre başarı sırasını belirlenecektir.

 

2.      Sınav Rize İl Müftülüğünde 02 Eylül 2020 günü saat 09:00’da başlayacak, bitmemesi halinde müteakip günlerde devam edecektir.

 

C.      KURSUN BAŞLAMASI:

Seçimi yapılan personel için kurs, ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezinde 05 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır.

 

D.      DİĞER HUSUSLAR:

Tashih-i Huruf kursunun ilk üç aylık dönemi sonunda ara sınav yapılacak, bu sınavda başarısız olanların kursla ilişkileri kesilecektir.

İlanen duyurulur.

 

RİZE İL MÜFTÜLÜĞÜ