T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Rize Müftülüğü

15.11.2019

Geçici Öğretici Mülakat Duyurusu (Erkekler İçin)

D U Y U R U

Rize İl Müftülüğü’nden;

2019-2020 eğitim-öğretim dönemi, 2020 yılı Yaz Kur’an Kursu ve 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için İlimiz Merkez ve İlçelerindeki Kur’an Kurslarında görev yapmak üzere mülakat sınavı sonucu başarı sırasına göre ek ders ücreti karşılığı çalışacak ERKEK GEÇİCİ ÖĞRETİCİLER alınacaktır.

 

I- BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Ön Lisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

4. 2018 yılı KPSS (DHBT)’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak, (Mülakatta başarılı olanlardan DHBT puanı 50,00-59,99 olanlar Başkanlığın uygun görmesi halinde görevlendirilecektir.)

5. Müftülüğümüz tarafından 16.04.2019 tarihinde yapılan Geçici Öğreticilik Sınavında BAŞARILI OLMAMAK,

6. ERKEK OLMAK,

7. Görevini yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

 

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, http://webdosyasp.diyanet.gov.tr/muftuluk/UserFiles/rize/UserFiles/Files/Geçici Öğreticilik Başvuru Formu 10.12.2019_36799305-cdff-47fd-be63-8b09955e8328.doc  linkinden temin edecekleri sınav başvuru formundaki “AÇIKLAMALAR” kısmını okuyup formu elle dolduracak, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte Rize İl Müftülüğüne 15-29 Kasım 2019 tarihleri arasında 08:30-16:30 saat diliminde şahsen müracaat edeceklerdir.

2. Mülakata başvuran adaylar başvuru formunda ilimiz merkez veya hangi ilçede görev yapmak istediğini belirtecek olup, belirttiği ilçe haricinde görevlendirme yapılmayacaktır. Ancak İlçenin listesindeki isimlerden görevlendirme yapılabilecek kimsenin kalmaması ve ilçede geçici öğreticiye ihtiyaç duyulması halinde gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra uygun görülmesi halinde İl merkez veya İlçe listelerindeki isimlerden görevlendirme yapılabilecektir.

3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2. 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak),

3. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

4. KPSS (DHBT) Sonuç Belgesi,

5. Hafızlık Belgesi (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler için),

6. Başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

7. Belgeler, görev almaya hak kazanan adaylar tarafından görevlendirme sürecinde ilgili Müftülüğe teslim edilecektir.

 

IV- SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

1. Başvuruları kabul edilen adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Sınav Eski Müftülük Sitesi’nde yapılacaktır.

3. Sınav 10.12.2019 Salı günü saat 08.30’da başlayacak olup, bitmemesi halinde müteakip günlerde mülakata devam edilecektir.

4. Adayların sınava girecekleri tarih Müftülüğümüz web sitesinde ilan edilecektir.

5. Sınav Konuları;

a. Kur’an-ı Kerim,

b. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları),

c. Hitabet,

6. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesi

(https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Documents/Diyanet%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Personel%20Yeterlikleri.pdf)

linkinde yayımlanan “Kur’an Kursu Öğreticisi Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

7. Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

 

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

3. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla Öğrenim Durumu yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

 

VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1. Adaylar sınav sonuçlarını https://rize.diyanet.gov.tr/Sayfalar/home.aspx adresindeki “DUYURULAR” bölümünden öğrenebileceklerdir.

2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Rize İl Müftülüğüne yapılacaktır.

3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Rize İl Müftülüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

VII- DİĞER HUSUSLAR

1. Bu sınav sonucunda oluşan il veya ilçe başarı listesindeki adayların görevlendirilmelerine, 16.04.2019 tarihinde yapılan sınav sonucu oluşan il veya ilçe başarı listesindeki adayların görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra başlanacaktır.

2. Rize İl ve İlçe Müftülükleri sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Rize İl Müftülüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

6. Teklif edilen görev yerini kabul etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

7. Mülakat ilanından sonra Başkanlığımızdan sınav veya görevlendirmelerle ilgili gelebilecek talimatlar geçerli olacak ve yeni talimatlara göre hareket edilecektir.

8. İhtiyaç duyulması halinde yeni sınav/sınavlar yapılabilecektir.

  

VIII- İLETİŞİM

Yazışma Adresi         : Reşadiye Mah. Cumhuriyet Cad. No:71 Merkez/RİZE

Telefon                       : 0 464 214 26 79

 

 

RİZE İL MÜFTÜLÜĞÜ