28.08.2023

Kur'an Kursları İslami İlimler ve Kur'anı Anlama Temel Öğretim Programı:

Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlamış öğrencilerin Kur'an'ın anlam dünyasına vakıf olmalarına

katkı sağlamak ve temel düzeyde Arapça dil becerilerini geliştirmek, inanç, ibadet ve ahlak esasları ile

ilgili bilgilenmelerini sağlamak üzere "Kur'an'ı Anlama Temel Öğretim Programı" ve "Kur'an Kursları

İslami İlimler Temel Öğretim Programı" uygulamaya konulmuştur.