02.12.2016

Müftülüğümüz

İLÇEMİZ

İlçemiz de 8 Mahalle ve 7 Köy bulunmaktadır.İl'e uzaklığı 14 Km olup, yörenin özelliği nedeniyle dağınık bir yerleşim mevcuttur. Bütün kurumlar kuruluşunu tamamlamıştır. İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve Hükümet Konağı olarak kullanılan hizmet binasında, Müftülük, Kütüphane ve Tapu Sicil Müdürlüğü dışında tüm TARİHÇE

TARİHÇE

M.Ö.700 yıllarındaMiyetoslularcakurulan önce Roma, sonra Bizans vePontusRum egemenliği altında kalan yerleşim yeri, 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı Devleti sınırları içerisine katılmıştır. Eski adı 'Aspet' olan İlçe merkezi Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra Bucak olarak yapılandırılmıştır.İyidere çayından dolayı da İyidereismini almıştır. 21.05.1990 tarih ve 3644 sayılı kanunCOĞRAFİ DURUM

COĞRAFİ DURUMU

İlçemizin yüzölçümü yaklaşık 25 km²dir.DoğusundaDerepazarı, batısında Of, GüneyindeKalkandereve Kuzeyinde Karadeniz ile çevrilidir.İlçe merkezi denizin kıyısında kurulmuş olmasına rağmen dağlık alanda yer alan İlçenin güneyini boydan boya bir duvar gibi kaplayan Doğu Karadeniz dağları ile doğu ve güneye gidildikçe rakım yükselir. İlçemiz yerüstü kaynakları bakımından oldukça zengindir. En önemli akarsuyuİyiderederesidir.Kıyı kesiminde ılık ve bol yağışlı bir iklim olmasına rağmen, içerilere doğru gidildikçe rakımın artmasıyla birlikte iklim sertliği görülür.Ortalama sıcaklık 14 derecedir.Yıllık yağış ortalaması metrekareye 230kg'dır.la İlçe olmuştur.kuruluşlar (Adliye, Emniyet dahil) hizmet vermektedir. SOSYAL DURUM

SOSYAL DURUMU

İlçemizin coğrafi yapısının engebeli, yerleşimin dağınık olması nedeniyle sosyolojik açıdan köy-kasaba karışımı bir özellikarzeder.İlçedeki mahallelerin bir bölümü yerleşim açısından köy özelliliğinde olduğundan, sosyolojik olarak da insanlarımızın yaşamları köylü özelliği göstermektedir. Çünkü çay tarımının yanında az da olsa köylerimizde olduğu gibi ilçe merkezi ve mahallerimizde de hayvancılık yapılmaktadır. Çay tarımında genellikle kadınlar çalışmakta, erkekler ise daha çok ilçede faaliyet gösteren ve sayıları 15'i bulan çay fabrikalarında mevsimlik veya sürekli işçi olarak çalışmaktadır.Bunun yanında balıkçılık ve gurbet yaşamı da sosyal yaşam içerisinde önemli bir yer tutmaktadır

. SAĞLIK DURUMU

İlçemizde zağlık hizmetleri, Sağlık Grup Başkanlığımıza bağlı Merkez Sağlık Ocağı, Çiftlik Sağlık Ocağı, Yapraklar Sağlık Ocağı,DenizgörenSağlık Evi, Yaylacılar Sağlık Evi, Büyük çiftlik Sağlık Evi ve Hazar Sağlık evi olmak üzere toplam 3 sağlık ocağı evi ile 112 Acil Trafik istasyonunda görev yapan 6 doktor, 6 sağlık memuru, 1 çevre sağlığı teknisyeni, 4 hemşire, 8 ebe, 2 memur, 6 şoför ve 1 hizmetle tarafından verilmektedir.

 

 

TURİZM KAYNAKLARI

İlçemizin turizm yönünden en önemli sayılabilecek kaynağıİyidereplajıdır.Geçmişten günümüze kadar yapısını koruyan ve Rize İlinin en önemli plajı İlçemizde mevcuttur. Yapımı devam eden Karadeniz otoyolunun sahil şeridinin büyük bölümünün doğal dokusunu bozmasıylaİyidereplajı daha da önem kazanmıştır. Bunun dışındaYalıköyMahallesi, Köşklü Köyü veDenizgörenköyünde bulunan taş kemer köprüler tarihi nitelikte olup, turizm amaçlı görülebilecek değerlerimizdendir. Ayrıca İlimizde sıkça rastlanan su değirmenlerine İlçemizde de rastlamak mümkün

Pileki Mağarası

İyidere'deki mağaraların içinde en büyüğüdür. Taşhane köyünde bulunan Pileki Mağarasının uzunluğu yaklaşık 1500 metreyi bulmakta olan bu mağara insan eliyle yapılmış olup; bölge halkı tarafından pileki taşı çıkartılmak için yüz yıllar boyunca oyulmuştur.Mağaranın içinde bir çok tünel, tünellerin sonunda da boşluklar bulunmaktadır.Mağaradan 30-40 yıl öncesine kadar taş çıkartılıyordu. Fakat teknolojinin gelişmesi ve alışkanlıkların değişmesi nedeniyle artık buradan taş çıkartılmıyor.Pileki; yakın geçmişe kadar yöre mutfağının temel ögelerinden biridir.Büyüklüklerine göre laz, yarım, üç çeyrek, kotluk, ikili kotluk gibi isimle anılırdı. Mağaradan çevresi oyularak alınan taşların daha sonra içleri oyulur, yöre ihtiyacı karşılandıktan sonra.geri kalanı genellikle deniz yoluyla başka şehirlere pazarlanırdı.dür.

EKONOMİK KAYNAKLAR

Çay tarımı gelişmeden önce mısır, kenevir, narenciye, fındık üretimi ve hayvancılık yapılmakta ve halk geçimini bunlarla sağlamakta idi. Bu sebepten dolayıdır ki, geçmişten günümüze ilçemizde çevre illere ve büyük şehirlere önemli bir göç süreci yaşanmıştır. İlçemizde çay tarımı 1938 yılından sonra başlamıştır. Önceleri çay benimsenmemişse de 1940 yılında yapılan yasal düzenlemelerle çay üreticilerini bazı ayrıcalık ve teşvikler şeklinde devlet desteği sağlanmış, böylece çay ve narenciye üretimi cazip hale gelmiştir. 1950 yılından itibaren gerçek anlamda çay tarımı başlamış ve hızlı göç sürecinde de gözle görülür bir yavaşlama olmuştur. Çay tarımına bağlı olarak 3 tanesiÇaykur'ave 12 tanesi özel sektöre ait olmak üzere değişik kapasitelerde toplam 15 adet çay fabrikası faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla çay sanayii de İlçemizin ekonomik kalkınmasında ciddi manada katkı sağlamaktadır. Çay tarımının dışında aileler ticari amaçlı olmamakla birlikte kendi ihtiyaçları karşılamak üzere Sığır:1353, Koyun : 635, Keçi : 115, Kanatlı hayvan :1305 ve Arılı Kovan : 891 adet beslenmektedir.