28.07.2022

# 2022-2023 UMRE TURLARI #

Başkanlığımız 2022-2023 umre organizasyonu çerçevesinde;

1- 15 Ağustos 2022 – 01 Aralık 2022 dönemi Otel, Oda Tercihli 1 (Yürüme Mesafeli) ve Oda Tercihli 2 (Servisli ) konaklama türleri ile personel indirimini de kapsayan umre turları ekte gönderilmiştir.

2- Umre ücretleri ile ilgili olarak, ilgi talimatın "V. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ VE İADESİYLE İLGİLİ İŞLEMLER" başlıklı bölümünün A Bendinin 1, 2 ve 3. maddelerinde belirtilen hususlar aynen uygulanacaktır.

3- Vize alındıktan sonra herhangi bir sebeple umre seyahatinden vazgeçilmesi halinde ilgi talimatın ücret iadesiyle ilgili B bendinin 3. maddesinde belirtilen 753 (yediyüzelliüç) SAR vize ücret kesintisi 905 (dokuzyüzbeş) SAR olarak güncellenmiştir.

4- Umre ücretlerinin taksitlendirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Konu hakkında bilgiler daha sonra verilecektir.

5- Umre turları http://www.hac.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

6- Daha sonraki dönemler için hazırlanacak umre turları ile ilgili bilgiler bilahare gönderilecektir.