27.05.2022

# Türkiye Diyanet Vakfı İyidere Şubesi#

“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” düsturuyla bütün insanlığın hizmetinde olma gayesiyle çalışan vakfımız, Hayırsever milletimizin güçlü desteği ve vakfımıza gönül veren insanların gayretli çalışmalarıyla uluslararası bir vakıf haline gelen Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalarla din, dil, renk ve cinsiyet ayrımı yapmadan mazluma umut olmaktadır.

Toplumsal barış ve huzuru, toplumun dini, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik her faaliyeti önemseyen Türkiye Diyanet Vakfı, yeryüzünde iyiliğin egemen olması amaç ve gayesi, ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde bir vakıf olma hedefi ile hareket etmektedir.

Bu bağlamda; Hayırsever vatandaşlarımızca vakfımıza yapılan bağışların nerelerde kullanıldığı ve harcandğının denetimini yapmak üzere görevlendirilen TDV Müfettişi ve Müfettiş yardımcısı tarafından vakfımız denetlenmiş olup,şube faaliyetlerinin Vakfımız Resmi Senedi'nde belirtilen gayeler doğrultusunda yürütüldüğü yapılan teftiş neticesinde belirlenmiştir.