20.03.2018

Müftülük Personeli

S.N.          Adı Soyadı                               Ünvanı

1-              Salim TAŞKIN                         Şube Müdürü

2-              Mine TAŞ                                Uzman Vaiz

3-              Davut ŞENTÜRK                    Vaiz

4-              Ümit GÜLER                           Murakıp

5-              Süleyman UZUN                    Din Hizmetleri Uzmanı

6-              Fatih ÖZER                             Şef

7-              Abdullah YAHYAOĞLU           VHKİ

8-              Ramazan ÇAKIR                    VHKİ

9-              Hikmet ODABAŞ                    VHKİ

10-              Numan ATİK                         VHKİ

11-            Sacit KARAOĞLU                   VHKİ

12-             Salih Yücel DURSUN             Memur

13-             Abdurrahman KARA               Şoför

14-            Vedat ÖZDEMİR                     Şoför

15-            İsmail SANDIKÇI                     Hizmetli

16-            Muradiye MARANGOZ           Hizmetli