19.09.2016

Vekil Müezzin-Kayyımlık Sınav Duyurusu...

İlimiz ve İlçe Müftülükleri bünyesinde Müezzin-Kayyım olarak çalışanlardan yurtdışı görevi, askerlik, aylıksız izin, görevden uzaklaştırma (açığa alınma), uzun süreli istirahat raporu, v.b geçici olarak görevlerinden ayrılan personelin yerine, 657 sayılı D.M.K.’ nun 86. maddesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10/1 maddesi uyarınca açıktan vekâleten atamaya esas olmak üzere aşağıda belirtilen tarihte ve şekilde mülakat yapılacaktır.

 

A-MÜLAKAT BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “ortak nitelik” şartını taşımak,
 2. Geçerlilik süresi dolmamış KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 ve DHBT puan türünden en az 60 ve üzeri puana sahip olmak.
 3. En az Lise mezunu ve hafız, İmam-Hatip Lisesi veya Dini Yüksek Öğrenim mezunu olmak,
 4. Adayların 19/09/2016-03/10/2016 tarihleri arasında Fotoğraflı İş Talep Formu ile birlikte şahsen İL MÜFTÜLÜĞÜNE müracaat etmeleri gerekmektedir.
 5. Mülakatta başarılı olan adaylar atamaları yapılacağı zaman aşağıdaki belgeleri şahsen veya ıslak imzalı dilekçeleri ve diplomanın aslı veya tasdikli sureti olması kaydı ile il Müftülüğüne teslim etmeleri veya postayla göndermeleri gerekir.

 

İSTENEN BELGELER

 1. İş Talep Formu (Fotoğraf yapıştırılmış olacak)
 2. Diploma ve Hafızlık Belgesi Aslı (hafız olduğunu beyan edenler için)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 6 adet fotoğraf ve sabıka kaydı
 4. Görevini yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı

 

B-MÜLAKATIN YERİ VE TARİHİ:

Mülakat 05 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 09.00’da İL MÜFTÜLÜĞÜNDE yapılacak olup bitmemesi halinde takip eden günlerde devam edecektir.

 

C-MÜLAKAT SONUÇLARININ DUYURULMASI:

 1. Mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 2. Mülakat sonuçları mülakatın bitim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Müftülüğümüzün Web sitesinde yayımlanacaktır.
 3. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayıp bu yayım tebligat yerine geçecektir.

 

Ç-VEKÂLETEN ATAMALARIN YAPILMASI:

 1. Atamalar ihtiyaç halinde başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır,
 2. Vekâleten atama sırası geldiğinde İl Müftülüğüne çağrıldığı halde gelmeyen veya herhangi bir sebeple atanma talebinden vazgeçen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır
 3. Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.
 4. İlgili mevzuattaki cami gruplarına göre, önem ve özellik arz eden camilere atama yapılırken atanmayanlar arasından tercihen atama yapılabilir.
 5. Sınav sonuçları yapılacak olan bir sonraki sınava kadar geçerlidir.
 6. İlanen duyurulur.

 

İsmail YALÇIN

İl Müftüsü