10.06.2018

İl Müftümüz İsmail Yalçın'ın Kadir Gecesi Mesajı

Bizi en faziletli gece olan Kadir Gecesine tekrar ulaştıran Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Bu gece (10 Haziran 2018 Pazar) idrak edeceğimiz Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Kısa bir süre önce rahmet ayı Ramazan’a ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadık. “Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan” nidalarıyla karşıladık bu kutlu ayı. Şimdi ise veda vakti. Bereketi ve mağfiretiyle evlerimize ve gönüllerimize misafir olan on bir ayın sultanı, bugünlerde bize veda ediyor. Bu kutlu misafiri uğurlamaktan dolayı mahzunuz.

Kadir gecesi, değerini bizzat Kur’an-ı Kerim’den almıştır. Kur’an-ı Kerim, bu geceye müstakil bir sure tahsis ederek, gecenin en güzel biçimde tasvirini yapmıştır.

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rabbinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Be gece; Allah Rasulü’nün “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek bu geceyi ihya ederse bütün günahları bağışlanır” buyurduğu, yaşlı gözlerle Allah’a açılan ellerin boş çevrilmediği, samimi tövbelerin kabul edildiği müstesna bir gecedir.

Bu gece; rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerifin manevi mükâfatlarla dolu olduğu en büyük tecelli gecesidir.

Kadir Gecesini değerli kılan, onun “yaradılış gayemizin kitabı” Yüce Kur’an’ın ilk nüzûlüne şahit olmasıdır. Kadir Gecesinin kadrini yücelten, Aziz Kur’an’ın rahmet yüklü evrensel mesajlarının bu gece inmeye başlamasıdır. Bu gece dünya semasına inen Kur’ân’ı yeniden kalbimizin semasına indirmeliyiz.

Kadir Gecesi, müminlere her yıl ömürlük bir fırsat sunmaktadır. Rabbimiz, ömre bedel bu geceyi, müminlere bir rahmet kapısı, bir umut pınarı olarak bahşetmiştir. Bu gece bize düşen, ömür sermayemizden tükettiğimiz günlerin muhasebesini yapmaktır. Hata ve günahlarımızdan, kusur ve nisyanlarımızdan tövbe ederek Rabbimizin razı olacağı şekilde bir ömür sürmeye azmetmektir.

Melekler bu gecede yeryüzüne selâm ve esenlik getirmek üzere inerler. Bu muhteşem hâdise, Cenab-ı Hakk’ın biz müminlere çok büyük bir ikramı, ihsanı ve lütfu olarak her sene tekrar etmektedir. O halde Kadir Gecesini ihya etmek için Kur’an’ın barış ve esenlik mesajlarına kulak vermeli, bu mesajları yeryüzünde egemen kılmak için çaba göstermeliyiz.

Bu mübarek geceyi hakkıyla değerlendirmenin yolu, Kerim Kitabımızın kadir ve kıymetini bilmekten, hayatımızı onunla anlamlandırmaktan, insana, kâinata onunla bakmaktan geçer. Kadir Gecesini ihya etmenin yolu, Rabbimizin muhatap kabul ettiği, nazargâh-ı ilahi olan kalbimizin, gönlümüzün değerini bilmekten geçer.

Bu vesileyle Kadir gecenizi tebrik ediyor, ümmet olabilme şuuru ile milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olması temennisiyle bizleri bayrama ulaştırmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

İsmail YALÇIN
İl Müftüsü