12.08.2022

HÜSN-İ TİLAVET KURSU SINAV DUYURUSU

Başkanlığımızca, özellikle Kur’an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla, ilimizde görevli erkek/kadın personel arasından mülakat yoluyla seçilecek 12 (oniki) kursiyer için, Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezinde 19 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan 24 hafta süreli "Hüsn-i Tilavet Kursu" düzenlenmesi planlanmıştır.

 1. HÜSN-İ TİLAVET KURSUNA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR:

 2. İmam-hatip, Müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi (hafızlık eğitiminde görev

  yapanlar hariç) unvanlarında fiilen çalışıyor olmak, (mahallince düzenlenen Talim ve

  Tashih-i Huruf Kurslarına katılmış olmak, hafız olmak tercih sebebidir.)

 3. Hafızlık Eğitiminde Kur’an Kursu Öğreticisi olarak çalışıyor olmamak,

 4. Başkanlık teşkilatında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru veya 4'üncü maddesinin (B) bendi statüsünde sözleşmeli olarak çalışıyor olmak,

 5. Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 19 Eylül 2022 tarihine kadar kaldırılacak olmak,

 6. 4/B sözleşmeli statüde çalışmaya 19 Eylül 2021 tarihinden önce başlamış ve “MESLEĞE HAZIRLIK EĞİTİMİ”ne katılmış olmak,

 7. Dini Mûsikî kabiliyeti olmak,

 8. 19 Eylül 2022 tarihinden itibaren 6 ay süreyle askerlikle ilişkisi bulunmamak (bedelli askerlik dahil),

 9. Kurs süresince yurtdışı, umre vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,

 10. Daha önce Tashih-i Huruf, ihtisas, aşere, takrib, dini musiki kursa katılmamış olmak,

 11. Şartları tutanların 15.08.202231.08.2022 tarihleri arasında (sınav tarihinden bir önceki mesai günün bitimine kadar Müftülüğümüzde olacak şekilde) bağlı bulunduğu müftülüğe dilekçeyle başvuruda bulunmak.

SINAV ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

 1. Sınav komisyonu, mülakat usulüyle adayın;

a) Kur'an-ı Kerim'i yüzüne ve ezbere okuma becerisini,

 

b) Dini mûsikî kabiliyetini,

 

 

c) İlmihal bilgisini,

ölçelecek 70 ve üzeri puan değerlendirmesine göre başarı sırasını belirleyecektir.

 1. Sınav, Rize İl Müftülüğünde 06 Eylül 2022 günü saat 09:00’da başlayacak, bitmemesi halinde müteakip günlerde devam edecektir.

3. Boş kalan kontenjanlar Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerince puan sıralamasına göre 26 Eylül 2022 tarihine kadar yedeklerden doldurulabilecektir.

4. Sınava katılan adaylar arasından üstün başarı göstererek söz konusu kursa katılmasına

ihtiyaç görülmeyen personelin isimleri sınav komisyonunca tespit edilip EHYS/Eğitim Yönetiminde açılacak olan "Doğrudan Hüsn-i Tilavet Belge Sınavı" bölümüne

Müftülüğümüz tarafından 07 Eylül 2022 tarihine kadar girilecektir.

 1. KURSUN BAŞLAMASI:

Seçimi yapılan personel için kurs, ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezinde 19 Eylül 2022 tarihinde başlayacaktır.

 1. DİĞER HUSUSLAR:

Hüsn-i Tilavet Kursunun ilk üç aylık dönemi sonunda ara sınav yapılacak, bu sınavda başarısız olanların kursla ilişkileri kesilecektir.

RİZE İL MÜFTÜLÜĞÜ