16.05.2019

Aşere Takribi Dışardan Okuyanlar İçin “Belge” Sınavı

​Kendi imkânları ve özel gayretleriyle Aşere-Takrib eğitimini tamamlayıp Başkanlığımız "Hizmet İçi Eğitim Belgesi"ne sahip olmak isteyenler için “Belge” sınavı açılması ilgi olur ile uygun görülmüştür. Halen Başkanlığımız bünyesinde ya da diğer kamu kurumlarında çalışanlar ile serbest meslek sahibi olanlardan, Aşere-Takrib icazet belgesine sahip olanlar, istemeleri halinde "Hizmet İçi Eğitim Belgesi" sınavına katılabileceklerdir.

Bu itibarla;

1. Sınav, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.

2. Adaylar sınava gelirken icazet ve hafızlık belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.

3. Hafızlık ve Aşere-Takrib icazet belgesi olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

4. Sınav yeri, tarihi ve sınav safahatıyla ilgili bilgiler daha sonra Başkanlığımız web sayfasından duyurulacak, buna dair ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Başkanlığımız personelinden, hafızlık ve icazet belgelerine sahip olanların müracaatları, 31 Mayıs 2019 Cumagünü mesai bitimine kadar DİBBYS (EHYS) Hizmet İçi Eğitim Modülünde açılan “Aşere Takrib Kursunu Dışardan Okuyanlar İçin Belge Sınavı” bölümüne, il/ilçe müftülükleri sorumlularınca yapılacaktır. Ayrıca sınava müracaat edenlerin belge ve dilekçeleri Başkanlığa gönderilmeyecektir.

6. Başkanlık personeli dışından sınava müracaat edenler, müracaatlarını 31 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüklerine şahsen yapacaklardır. Müracaat sırasında dilekçe ekine icazet ve hafızlık belgelerinin birer sureti ile kimlik belgesi suretini ekleyeceklerdir. Dilekçelerde daimi ikamet adresleri ile iletişim bilgileri de mutlaka yer alacaktır.

7. Başkanlık personeli dışından müracaat edenlerin belge/bilgileri il müftülüklerince Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne posta yoluyla ayrıca; hizmeticiegitim@diyanet.gov.tr adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatından müracaat edenlerin sadece isim listesi, serbest meslek sahibi ya da diğer kurumlarda çalışanların ise hafızlık belgeleri, icazet belgeleri ve dilekçeleriyle birlikte isim listeleri oluşturulacaktır.

Listeler oluşturulurken müracaat edenlerin icazet belgelerini hangi hocadan aldıkları tarihleriyle birlikte listede yer alacak ve Başkanlığa sadece liste gönderilecektir.