11.03.2019

Kur’an Kursu Öğrencileri Arasında Yapılacak Kur’an-I Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması İle İlgili Esaslar

1) ARANILAN ŞARTLAR

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Final tarihleri itibariyle on sekiz (18) yaşından gün almamış olmak,
 • Başkanlığımızca Kur’an kursu öğrencileri arasında önceki yıllarda yapılmış Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışmalarına katılmamış olmak,
 • 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kur’an kurslarımızda (D grubu Kur’an kursları dahil) devam ediyor olmak,
 • İhtiyaç odaklı, temel, ek ve hafızlık temel programlarının en az iki döneminde kayıtlı olmak, hafızlık eğitim programlarında kayıtlı olmamak,

(yarışmaya katılmak amacıyla ihtiyaç odaklı programlarda tek dönem kaydı görülenler yarışmaya alınmayacaktır.)

 • Daha önceki yıllarda Kur’an kurslarında eğitim görmemiş olmak, (Yaz Kur’an Kursları hariç)
 • Camilerde Kur’an öğrenimi programında kaydı görünmemek,
 • Her öğrencinin durumu yukarıdaki maddeler göz önünde bulundurularak ayrı ayrı kontrol edilecek olup bu şartları taşımayan öğrenciler Kur’an kursu, ilçe, il ve bölgelerden seçilerek ön eleme için Başkanlığımıza gelseler bile yarışmadan çıkarılacaktır. Bu konuda sorumluluk müftülüklerimize aittir.
 • Öğrenciler Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışması ile Temel Dini Bilgiler Yarışmasının her ikisine birden katılabilecektir.
 • Ayrıca il müftülüklerimiz final tarihleri itibariyle on sekiz (18) yaş ve üzeri olanlar için belirtilen şartlara göre uygun görmeleri halinde yarışma tertip edebileceklerdir. Sadece il düzeyinde yapılacak söz konusu kategoride il müftülüklerimizce sadece il birincileri seçilecek olup seçilen kız-erkek öğrenciler bölge, ön eleme yarışmaları ile Türkiye finallerine katılmayacaklardır. Öğrenci ve öğreticilerine verilecek ödüller ise il müftülüklerimiz tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi;

2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR’AN-I KERİMİ YÜZÜNDENGÜZEL OKUMA YARIŞMASI

 • Merkez İlçe Kur’an Kursu birincileri,29 Mart 2019 Cumagününe kadar İl Müftülüğümüze bildirilecektir.
 • Merkez İlçe birincisi sınavı,03 Nisan 2019 Çarşambagünü İl Müftülüğü binasında yapılacaktır.
 • İlçe birincileri,5 Nisan 2019Cumagününe kadar İl Müftülüğümüze bildirilecektir.
 • İl birincisi sınavı,17 Nisan 2019 Çarşambagünü İl Müftülüğü binasında yapılacaktır.

2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI

 • Merkez İlçe Kur’an Kursu birincileri,5 Nisan 2019Cumagününe kadar İl Müftülüğümüze bildirilecektir.
 • Merkez İlçe birincisi sınavı,16 Nisan 2019 Salıgünü İl Müftülüğü binasında yapılacaktır.
 • İlçe birincileri,18 Nisan 2019 Perşembegününe kadar İl Müftülüğümüze bildirilecektir.
 • İl birincisi sınavının30 Nisan 2019 Salıgünü İl Müftülüğü binasında yapılacaktır.