05.01.2023

2023 Hac Müracaatlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin Duyuru

PAZAR MÜFTÜLÜĞÜ
2023 HAC ÖN KAYIT DUYURUSU

2023 yılı hac müracaatlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hususlar:

1.  2023  yılında  ilk  defa  hacca  gitmek  üzere  müracaat  etmek  isteyen  vatandaşlarımızın  ön kayıtları 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacaktır.

2. 2020  yılı haccı için  çekilen  kuraya  katılıp  kesin  kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

3. İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım veZiraat Katılım)kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 (İkiyüzelli)TL ön kayıt ücreti yatıracaklardır.

4.  Ön  kayıt  yaptırdıktan  sonra  vazgeçenlere  veya  kesin  kayıt  hakkı  elde  edemeyip  hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecek, kaydı yenilenenlerden ise herhangi bir ücret alınmayacaktır.

5. Hacı adayları "Oda Tercihli'' veya "Otel'' konaklama türlerinden birini tercih edeceklerdir.

6. Kaydı Başkanlıkça yenilenen hacı adayları; a) Kuraya gireceği il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini e- 
     Devlet üzerinden, b) Kura birlikteliğine dair değişiklik talepleri ile ilgili olarak hac kura katsayıları aynı olan kişilerin e-Devlet  üzerinden;  hac  kura  katsayıları  farklı  yıllara  ait  olan  kişilerin  iş  ve  işlemleri  ise  il/ilçe müftülüklerinden, 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılabilecek/yaptırabilecektir.

7.  Yapılacak  tercihlerin  bağlayıcı  olacağı  ve  daha  sonra  konaklama  türü  değişikliklerine  izin verilmeyeceğinden, müracaat edenler konaklama türleri hakkında tercihlerini doğru bir şekilde yapmaları hususunda bilgilendirilecektir.

8. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra mağduriyet yaşamamaları için kayıt durumlarını e-Devlet  üzerinden  sorgulayabilecekler;  bilgilerinde  eksiklik  veya  yanlışlık  olanlar  durumlarını  süresi içinde düzeltebileceklerdir.

9.  Hacca  götürülmek  istenen  0-12  yaş  arası  çocukların  kayıtları  ebeveynleri  ile  birlikte yapılacak, bu yaştaki çocuklar ebeveynlerinin kur'a katsayısını etkilemeyecektir.

 

10. Kayıtlarda, müracaat sürecinde hacı adayı tarafından beyan edilen bilgiler esas alınacaktır.

11. Müracaatlarda; 
     - Eş, anne, baba, çocuk, torun, kardeş, kayınvalide ve kayınbaba gibi akrabaların birbirleriyle,
      - Herhangi bir akrabalık bağı olmayan  vatandaşlarımızın istemeleri halinde, 7  kişiyi geçmemek şartıyla grup halinde,

- 2023  yılında müracaat edenlerin, geçmiş  yıllarda ön  kaydı olup, akrabalık bağı bulunan  veya bulunmayan kişi/kişilerle kayıt birlikteliği yapanlar, Tek bir kura numarası ile kuraya katılabileceklerdir

12. 2023 haccı için ön kayıt yaptıracak kişiler; - Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun kararları ( 19.04.2022 tarihli ve 2022-02 sayılı kararı) çerçevesinde 2023 yılı haccı için kesin kayıt hakkı elde edenler ile kayıt birlikteliği yapmaları durumunda; 2023 yılı haccı için kesin kayıt hakkı olanların bu hakları iptal edilerek yeni oluşan kayıt birlikteliğindeki kişilerin kayıtlı olduğu yıllar dikkate alınarak kuraya dahil edilecektir.       - Geçmiş yıllarda müracaatı bulunanlarla ön kayıt birlikteliği yapmaları durumunda; yeni oluşan gruptaki kişilerin kayıtlı olduğu yıllar dikkate alınarak kuraya dahil edilecektir

13. Belirlenen kayıt süresi içerisinde grup birlikteliği yapmayanların bilahare hacca birlikte gitme arzularını dile getirerek kayıtlarının birleştirilmesi yönündeki talepleri karşılanmayacaktır.

14. Grup birlikteliği veya grup değişikliği talepleri tüm grup üyelerinin onayları alınarak,  birliktelik işlemleri il ve ilçe müftülüklerinde kura katsayısı ile ilgili bilgilendirmeden sonra yapılabilecektir.

15.  Başkasının  yardımı  olmadan  günlük  aktivitelerini  gerçekleştiremeyecek  derecede  engelli, hasta  veya  yaşlı  olan  vatandaşlarımız  müracaatlarını,  hacca  hiç  gitmemiş  refakatçileri  ile  birlikte yapabilecektir.

16.  Daha  önce  hacca  gidenlerin  müracaatları  kabul  edilmeyecek;  müracaatlardan  veya  kura çekiminden  sonra  hacca  gittiği  tespit  edilenlerin  kayıtları  silinecek  ve  ön  kayıt  ücretleri  iade edilmeyecektir.

17.  Ön  kayıt  ücretini  yatırdığı  halde  süresi  içerisinde  müracaatını  tamamlamayanların müracaatları  kabul  edilmeyeceğinden,  vatandaşlarımızın  mağduriyet  yaşamamaları  için,  hac müracaatları belirlenen süre içerisinde yapılacak, süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların talep etmeleri halinde, ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.

18.2023  yılı  hac  kura  tarihi,  hac  ücretleri  ve  kesin  kayıt  işlemleriyle  ilgili  hususlar  bilahare bildirilecektir.

19. Müftülüğümüz Hac Bürosu iletişim bilgileri:

ADRES: Kirazlık Mah. Tahsin Bekir Balta Cad. No:15 K:5

TEL: 0 464-6121057