29.06.2022

Müftülük Personeli

MÜFTÜLÜK PERSONELİ

Adı Soyadı                                         Görevi                                         Görev Yeri

VAİZ

Ahmet MERAL                                          VAİZ                                 

DAİRE PERSONELİ                               

İsmail ESMEROĞLU                                   V.H.K.İ 

Mustafa DEVRİM                                       V.H.K.İ 

İMAM HATİPLER

Recep TARAKCI                                        İmam Hatip                              Hemşin Merkez Cami

İbrahim GEÇİM                                        İmam Hatip                               Mutlu Mah. Merkez Cami

Şahin ÇELEBİ                                           İmam Hatip                              Bahar Mah. Cami

Mustafa BİLİCİ                                         İmam Hatip                               Levent Köyü Merkez Cami

Ahmet ATLI                                             İmam Hatip                                Çamlıtepe K. Merkez Cami

MÜEZZİN KAYYIM

Kadir HOCAOĞLU                                    Müezzin Kayyım                        Hemşin Merkez Cami

4/B SÖZLEŞMELİ İMAM HATİPLER

Mücahit AKYOL                                       4/B Sözleşmeli İmam-Hatip        Yaltkaya Papager Camii

Ahmet Mert DAĞTEKİN                           4/B Sözleşmeli İmam-Hatip        Bilen K. Merkez Cami

Ubeydullah ÇEDİK                                  4/B Sözleşmeli İmam-Hatip        Akyamaç K. Cami

Ahmet Hakan ÖZTÜRKOĞLU                  4/B Sözleşmeli İmam-Hatip        Nurluca K. Merkez Cami

Cengiz EKİNCİ                                        4/B Sözleşmeli İmam-Hatip        Yaltkaya K. Merkez Cami

Salih AKYÜZ                                           4/B Sözleşmeli İmam-Hatip          Kantarlı K. Merkez Camii