T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Rize Müftülüğü

13.04.2018

İl Müftümüz İsmail Yalçın’ın Mi’rac Kandili Mesajı

Mi’rac, Sevgili Peygamberimizin Allah'ın izni ve keremiyle önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da sonsuz kudretin ayetlerini müşahede etmek üzere semaya yükseltildiği yolculuktur.

Mi’rac, Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı korumanın, Rabb'imizden gelen davete icabet ederek her adımda O'na yaklaşmanın adıdır. Mi’rac, yücelme, maddeden uzaklaşarak manaya erişme çabasıdır.

Mi’rac, kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşmadır. Mi’rac, Peygamberimiz’in (sav), şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle melekût âleminden döndüğü gecedir.

Mi’rac hadisesi, bizlere insanın, ilahi rızaya ulaştığında idraki zorlayan nice üst derecelere yükselebileceğini, dünyevi ortamdan sıyrılarak, mana aleminde yükselmenin, ilahi rahmet ve huzura erişmenin, ancak gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlerle bütünleşmekten, her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a bağlılık ve boyun eğmeden geçeceğini de hatırlatır.

Mi’raç, beşeriliğin insanlığa, fiziğin metafiziğe, bedenin ruha, ruhun sahibine yükselişidir. Mi’rac, maddenin ötesine geçen bir nazar, aşağıyı ve aşağılığı kabul etmeyen bir yüceliştir. Mi’rac, elemi, kederi, çaresizliği, ümitsizliği bir kenara koyup yeniden yola çıkma, arınma ve durulmadır. Mi’rac, insanın erdem yolculuğu, Rabbe vuslatıdır. Mi’rac, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa arasındaki bağları kuvvetlendiren, Müslümanların gönül dünyalarını güçlendiren, imanlarını pekiştiren, kardeşlik şuurunu yaşatan, müminleri eğiten, onlara değer kazandıran bir okuldur.

Asırlar önce gerçekleşen bu mucizenin her bir Müslüman için değeri ve anlamı büyüktür. İnsanlığın hürmeti, merhameti, muhabbeti unuttuğu, emaneti zayi ettiği, benliğini ve kimliğini kaybettiği, menfaat girdaplarında boğulduğu günümüzde miracın derin anlamı bir daha hatırlanmalıdır.

Savaşın ve zulmün kol gezdiği İslam coğrafyasında güvenin, huzurun, emniyet ve hürriyetin yeniden hakim olması, Müslümanların miraç değerlerini benimsemesiyle mümkündür.

Bu vesile ile, Mi’rac değerlerinin tüm insanlığın hayrına vesile olmasını, yükseliş ve yücelişimizin nefislerimizden başlayarak dalga dalga toplumun her kesimini kuşatmasını, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ederim.

 

İsmail YALÇIN

İl Müftüsü