T.C. RİZE VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

Geçici Cami Görevlisi Alımı Sınav Duyurusu

Geçici Cami Görevlisi Alımı Sınav Duyurusu

İlimiz ve İlçe Müftülükleri bünyesinde münhal bulunan İmam-Hatip Kadrolarına  "Geçici Cami Görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen tarih ve şekilde mülakat yapılacaktır.

A-MÜLAKAT  BAŞVURU ŞARTLARI:

1-         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "ortak nitelik" şartını taşımak,

2-         657 sayılı  Devlet Memurları  Kanunu'nun  125/E maddesi gereği memurluktan  çıkarılmamış  olması

3-         2016 Yılında yapılan KPSS ve DHBT sınavlarından en az 50 ve üzeri puana sahip olmak.

4-         En az İmam-Hatip Lisesi veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak, İmam-Hatip Lisesi mezunu olmayanlar müracaat edemeyecektir.

5-         Adayların   18/05/2017-22/05/2017  tarihleri   arasında  (Müftülükten   temin  edilecek)   Fotoğraflı  İş Talep Formu ile birlikte şahsen İL MÜFTÜLÜGÜNE müracaat etmeleri gerekmektedir.

6-         Mülakatta başarılı olan adayların görevlendirmeleri için aşağıdaki belgeleri şahsen il Müftülüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

B-İSTENEN BELGELER

1-         İş Talep Formu (Fotoğraf yapıştırılmış olacak)

2-         Diploma ve Hafızlık Belgesi Aslı (hafız olduğunu beyan edenler için)

3-         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve sabıka kaydı

4-         Görevini yapmaya mani askerlik ve sağlık yönünden bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı

C-MÜLAKATIN YERİ VE TARİHİ:

Mülakat 23 Mayıs 2017 Salı günü saat 09.00'da İL MÜFTÜLÜGÜNDE yapılacak olup bitmemesi halinde takip eden günlerde devam edecektir.

Ç-MÜLAKAT  SONUÇLARININ  DUYURULMASI:

1-         Mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2-         Mülakat sonuçları mülakatın bitim tarihinden itibaren en az 3 (üç) gün içinde müftülüğümüzün web sitesinde (rize.diyanet.gov.tr)  yayımlanacaktır.

3-         Adaylara ayrıca tebligat yapılmayıp bu yayım tebligat yerine geçecektir.

D-GÖREVLENDİRMELERİN   YAPILMASI:

1-         Görevlendirmeler başarı listesindeki sıraya göre ilan edilen camilere yapılacaktır,

2-         Görevlendirilmek üzere İl Müftülüğüne çağrıldığı halde gelmeyen veya herhangi bir sebeple görevlendirilme talebinden vazgeçen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır

3-         Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav önce si, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak görevlendirmeleri yapılmaz; görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

4-         İlgili mevzuattaki cami gruplarına göre, önem ve özellik arz eden camilere görevlendirme yapılırken adaylar arasından tercihen görevlendirme yapılabilir.

5-         Sınavı kazananlar hakkında yapılacak olan güvenlik soruşturması olumsuz olan adayların görevlendirmeleri  mevzuat  gereği  yapılmayacaktır.

6-         Sınav  sonuçları   sadece  yapılacak  olan   geçici  görevlendirmeler  için  geçerlidir.

İlanen  duyurulur.

NOT: Başvurular için 19 Mayıs Cuma, 20 Mayıs Cumartesi, 21 Mayıs Pazar günü müftülükte nöbetçi personel bulundurulacaktır.